Categories
Чөлөөт

Л.Энх-амгалан: ХҮҮХЭД 7 НАСТАЙГААС СУРГУУЛЬД ОРУУЛАХ санал гаргажээ. Дэмжиж байвал ШЕЙР!

ЕБС сургуулийн хүүхдүүдийг 7 настайгаас нь элсүүлэх санал гарчээ. Энэ тухайд арай батдагдаагүй байгаа ба хүүхдийг хүмүүжүүлэх эмэгтэй хүүхэдтэй зөв харьцах харилцааг эзэмшүүлэх гэх мэт саналыг гаргасан байна. Одоогоор арай шийдэгдээгүй байгаа ба УИХ энэ долоо хоногт хийх ажилууудаа баталсан. БЗД 80,000 иргэнийг шинжилгээнд хамрагдуулахаар ажил эхэллээ. 2,2 цагаар хувиартай байрнуудаар явж авна. Хөдөө орон нутагт явах гэж байгаа хүмүүс өөр харьяаны ачаалал бага газраар өгнө. Эх сурвалж: goldenecos.com Л.Энх-Амгалан: 40-өөс дээш насныхан их ХҮНД байна. ХАМГИЙН ЭВДЭРЧИХСЭН ҮЕ Хичээлийн хоцрогдол нөхөхөд аль насны эцэг, эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ ажиллаж байгааг Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамнаас судалжээ. Энэ талаар сайд Л.Энх-Амгалан “40-өөс доош насны залуу эцэг, эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ ажиллах маш гоё соёлтой болж байгаа юм байна лээ. 1980-аад оныхон гэж эцэг, эхчүүдийн цоо шинэ үе гарч ирж байна. Энэ үеийнхний гэр бүлийн соёл, хүүхэдтэйгээ харьцаж байгаа харьцаа, өөрийнхөө болон хүүхдүүдийнхээ өмнө хариуцлага хүлээх ёстой гэдгээ их сайн ухамсарласан. Харин 40-өөс дээш насныхан бол их хүнд байна. Хамгийн эвдэрчихсэн үе. Хүүхдүүдийн болон эцэг, эхчүүдийн үеийн ялгаа гарч байна. Үүнийг зөв харж, оношилбол ёс зүйн жилийн хувьд онцлох ажлууд хийх боломжтой болно гэж харж байна” гэлээ. Хичээлийн хоцрогдол нөхөхөд аль насны эцэг, эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ ажиллаж байгааг Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамнаас судалжээ. Энэ талаар сайд Л.Энх-Амгалан “40-өөс доош насны залуу эцэг, эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ ажиллах маш гоё соёлтой болж байгаа юм байна лээ. 1980-аад оныхон гэж эцэг, эхчүүдийн цоо шинэ үе гарч ирж байна. Энэ үеийнхний гэр бүлийн соёл, хүүхэдтэйгээ харьцаж байгаа харьцаа, өөрийнхөө болон хүүхдүүдийнхээ өмнө хариуцлага хүлээх ёстой гэдгээ их сайн ухамсарласан. Харин 40-өөс дээш насныхан бол их хүнд байна. Хамгийн эвдэрчихсэн үе. Хүүхдүүдийн болон эцэг, эхчүүдийн үеийн ялгаа гарч байна. Үүнийг зөв харж, оношилбол ёс зүйн жилийн хувьд онцлох ажлууд хийх боломжтой болно гэж харж байна” гэлээ. Хичээлийн хоцрогдол нөхөхөд аль насны эцэг, эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ ажиллаж байгааг Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамнаас судалжээ. Энэ талаар сайд Л.Энх-Амгалан “40-өөс доош насны залуу эцэг, эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ ажиллах маш гоё соёлтой болж байгаа юм байна лээ. 1980-аад оныхон гэж эцэг, эхчүүдийн цоо шинэ үе гарч ирж байна. Энэ үеийнхний гэр бүлийн соёл, хүүхэдтэйгээ харьцаж байгаа харьцаа, өөрийнхөө болон хүүхдүүдийнхээ өмнө хариуцлага хүлээх ёстой гэдгээ их сайн ухамсарласан. Харин 40-өөс дээш насныхан бол их хүнд байна. Хамгийн эвдэрчихсэн үе. Хүүхдүүдийн болон эцэг, эхчүүдийн үеийн ялгаа гарч байна. Үүнийг зөв харж, оношилбол ёс зүйн жилийн хувьд онцлох ажлууд хийх боломжтой болно гэж харж байна” гэлээ. Хичээлийн хоцрогдол нөхөхөд аль насны эцэг, эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ ажиллаж байгааг Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамнаас судалжээ. Энэ талаар сайд Л.Энх-Амгалан “40-өөс доош насны залуу эцэг, эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ ажиллах маш гоё соёлтой болж байгаа юм байна лээ. 1980-аад оныхон гэж эцэг, эхчүүдийн цоо шинэ үе гарч ирж байна. Энэ үеийнхний гэр бүлийн соёл, хүүхэдтэйгээ харьцаж байгаа харьцаа, өөрийнхөө болон хүүхдүүдийнхээ өмнө хариуцлага хүлээх ёстой гэдгээ их сайн ухамсарласан. Харин 40-өөс дээш насныхан бол их хүнд байна. Хамгийн эвдэрчихсэн үе. Хүүхдүүдийн болон эцэг, эхчүүдийн үеийн ялгаа гарч байна. Үүнийг зөв харж, оношилбол ёс зүйн жилийн хувьд онцлох ажлууд хийх боломжтой болно гэж харж байна” гэлээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.