Categories
Чөлөөт

5-их цөвүүн цагийн аюул гай гамшиг Хар хятадын аюулыг хаах “Жанаггагдог” хэмээх ном оршивой.

“Жанаггагдог” Жилийн их, бага харш, жил орох, мэнгэ голлох, суудал өнцөгдөх, салгах, од гараг эрхшээх, харш жилтний засал, хар хэл ам, мэнгэ суудал засуулахад, 5-их цөвүүн цагийн аюул гамшиг нүүрлэсэн үед, эцэг эхийн гай үр хүүхэддээ, хүүхдийн гай эх эцэгтээ, эхнэрийн гай нөхөртөө, нөхрийн гай эхнэртээ, ах дүүгийн гай, ноёд түшмэдийн гай, харийнхны хорлолуудын хар хэлхээг тасалдаг Хар хятадын аюулыг хаах ном /гамин чандруу/ хэмээгээд урьдын богдууд ард олондоо түгээн дэлгэрүүлсэн гэгддэг. Жанаг гагдог судрын хураангуй. Пагба жамбал нагбо ла чанцал ло
Жанаг ми ха анба жод. Жанаг тамжид ми түн дог. Жанаг го бо жод бар жэд. Жанаг тамжид срог за жод. Жанаг го бо түр дү жүр.ЖАнин за дар бэр сол. Жанаг жор зүв тамжад дог.Нод жэд Жанаг сод бар сол.Жанаг го бо гор дү сол. Нод бар Жанаг лаг бар зад.Нүр ва нүр дү дүл дү лог.Дон жи лай жи брайвү ян.Чог сүм даг бар жин жий лов. Нинжэ сэмжий тал бар лог. Нам шэ чой жи ен сү дон.Жол бий принлай ма лүй дүв.Санжай данба дар ба дан.Дан зин гү цэ дан ба дан.Даг жаг бонлов хор зай жий. Самба чой шин дүв жүр жиг.

Leave a Reply

Your email address will not be published.