Categories
Чөлөөт

Ч.Хүрэлбаатар:Нүүрсний хyлгайн хэргийг эзэн биегүй болгох, жинхэнэ хyлгайч нараас холдуулах, саармагжуулахын тулд өргөн хүрээтэй “гөлөг төөрүүлэх” ажиллагаа явж байна гэв

Нүүрсний хулгайн хэргийг эзэн биегүй болгох, жинхэнэ хулгайч нараас холдуулах, саармагжуулахын тулд өргөн хүрээтэй “гөлөг төөрүүлэх” ажиллагаа явж байна. Үнэнг худал болгох, худлыг үнэн болгох ажил ч идэвхжиж байна. “Г.ө.л.ө.г төөрүүлэх” ажиллагааг хулгайч нар ихээхэн мөнгөөр зохион байгуулж байна. Их мөнгө зараад нүүрсний хулгайгаа төөрөгдүүлж чадах уу? Үгүй л байх гэж их найдаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.