Categories
Чөлөөт

Хүний их эмчээр 40 жил ажилласан С.Энхтайван эмч дараах зөвлөгөөг өглөө

Би хүний их эмчээр 40 жил ажиллаж байна. Монголд насанд хүрэгчдийн хо.рт хав.дар өвчин хуруу дарам цөөн, хүүхдийн хо.рт хав.дар огт байгаагүй! Гэтэл сүүлийн 30 жилд хүүхдийн хо.ртой өвчин эрс нэмэгдэж, ходоод гэдэсний цус а.лдалт, ходоод гэдэсний шархлаа түгжрэл, цусны өвчин, хо.рдлогот тууралт, хо.рт цус багадалт, элэгний хатуурал, бөөрний дутагдал, тархины саажилт, оюуны хоцрогдол до.ройтол зэрэг онцгой хүнд өвчин маш ихэссэн.Энэ нь хүүхдийн буруу хоололт, хэтэрхий тансаг хэрэглээ, хяналтгүй хоололттой шууд хамаатай байна Чипс бохь, самар жимс, жүүс ундаа, шарсан тахиа, хиам зайдас, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн, чихэр амттан, савласан баглаатай даршилсан давсласан бүгд х.ор хүргэж байна. Халуун ногоо, бэлэн хоол бүүр ч осолтой ба ийм хоол гэдэс ходоодны ханыг нү.хлэж шархлуулаад улмаар гэдэс цоорч эндэх, хагалгаанд орох тохиолдол их болов.Хүүхдээ өвдөхөөс, өөрсдөө өвдөхөөс, гэр бүлээ өвдөхөөс сэргийлж үйлдвэрийн бүхнээс татгалзаарай. Хоолноос өөр анхаарах зүйл бол ДЭЛГЭЦ! Зурагтын дэлгэц хараанд сөрөг нөлөөтэйн дээр тархи ядрааж, архаг цус багадалт тархины саа таталт өвчинд өртөөж байна! Хүүхэд хүндээр нэг л өвдөхөд дахин дахин өвддөг болчихдог учир хүүхдийнхээ эрүүл мэндэд эртнээс анхаараарай! Хүний их эмч Самбуугийн Энхтайван. 2018 оны 10 сарын 21-ны өдөр.Би хүний их эмчээр 40 жил ажиллаж байна. Монголд насанд хүрэгчдийн хо.рт хав.дар өвчин хуруу дарам цөөн, хүүхдийн хо.рт хав.дар огт байгаагүй! Гэтэл сүүлийн 30 жилд хүүхдийн хо.ртой өвчин эрс нэмэгдэж, ходоод гэдэсний цус а.лдалт, ходоод гэдэсний шархлаа түгжрэл, цусны өвчин, хо.рдлогот тууралт, хо.рт цус багадалт, элэгний хатуурал, бөөрний дутагдал, тархины саажилт, оюуны хоцрогдол до.ройтол зэрэг онцгой хүнд өвчин маш ихэссэн.Энэ нь хүүхдийн буруу хоололт, хэтэрхий тансаг хэрэглээ, хяналтгүй хоололттой шууд хамаатай байна Чипс бохь, самар жимс, жүүс ундаа, шарсан тахиа, хиам зайдас, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн, чихэр амттан, савласан баглаатай даршилсан давсласан бүгд х.ор хүргэж байна. Халуун ногоо, бэлэн хоол бүүр ч осолтой ба ийм хоол гэдэс ходоодны ханыг нү.хлэж шархлуулаад улмаар гэдэс цоорч эндэх, хагалгаанд орох тохиолдол их болов.Хүүхдээ өвдөхөөс, өөрсдөө өвдөхөөс, гэр бүлээ өвдөхөөс сэргийлж үйлдвэрийн бүхнээс татгалзаарай. Хоолноос өөр анхаарах зүйл бол ДЭЛГЭЦ! Зурагтын дэлгэц хараанд сөрөг нөлөөтэйн дээр тархи ядрааж, архаг цус багадалт тархины саа таталт өвчинд өртөөж байна! Хүүхэд хүндээр нэг л өвдөхөд дахин дахин өвддөг болчихдог учир хүүхдийнхээ эрүүл мэндэд эртнээс анхаараарай! Хүний их эмч Самбуугийн Энхтайван. 2018 оны 10 сарын 21-ны өдөр.Би хүний их эмчээр 40 жил ажиллаж байна. Монголд насанд хүрэгчдийн хо.рт хав.дар өвчин хуруу дарам цөөн, хүүхдийн хо.рт хав.дар огт байгаагүй! Гэтэл сүүлийн 30 жилд хүүхдийн хо.ртой өвчин эрс нэмэгдэж, ходоод гэдэсний цус а.лдалт, ходоод гэдэсний шархлаа түгжрэл, цусны өвчин, хо.рдлогот тууралт, хо.рт цус багадалт, элэгний хатуурал, бөөрний дутагдал, тархины саажилт, оюуны хоцрогдол до.ройтол зэрэг онцгой хүнд өвчин маш ихэссэн.Энэ нь хүүхдийн буруу хоололт, хэтэрхий тансаг хэрэглээ, хяналтгүй хоололттой шууд хамаатай байна Чипс бохь, самар жимс, жүүс ундаа, шарсан тахиа, хиам зайдас, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн, чихэр амттан, савласан баглаатай даршилсан давсласан бүгд х.ор хүргэж байна. Халуун ногоо, бэлэн хоол бүүр ч осолтой ба ийм хоол гэдэс ходоодны ханыг нү.хлэж шархлуулаад улмаар гэдэс цоорч эндэх, хагалгаанд орох тохиолдол их болов.Хүүхдээ өвдөхөөс, өөрсдөө өвдөхөөс, гэр бүлээ өвдөхөөс сэргийлж үйлдвэрийн бүхнээс татгалзаарай. Хоолноос өөр анхаарах зүйл бол ДЭЛГЭЦ! Зурагтын дэлгэц хараанд сөрөг нөлөөтэйн дээр тархи ядрааж, архаг цус багадалт тархины саа таталт өвчинд өртөөж байна! Хүүхэд хүндээр нэг л өвдөхөд дахин дахин өвддөг болчихдог учир хүүхдийнхээ эрүүл мэндэд эртнээс анхаараарай! Хүний их эмч Самбуугийн Энхтайван. 2018 оны 10 сарын 21-ны өдөр.Би хүний их эмчээр 40 жил ажиллаж байна. Монголд насанд хүрэгчдийн хо.рт хав.дар өвчин хуруу дарам цөөн, хүүхдийн хо.рт хав.дар огт байгаагүй! Гэтэл сүүлийн 30 жилд хүүхдийн хо.ртой өвчин эрс нэмэгдэж, ходоод гэдэсний цус а.лдалт, ходоод гэдэсний шархлаа түгжрэл, цусны өвчин, хо.рдлогот тууралт, хо.рт цус багадалт, элэгний хатуурал, бөөрний дутагдал, тархины саажилт, оюуны хоцрогдол до.ройтол зэрэг онцгой хүнд өвчин маш ихэссэн.Энэ нь хүүхдийн буруу хоололт, хэтэрхий тансаг хэрэглээ, хяналтгүй хоололттой шууд хамаатай байна Чипс бохь, самар жимс, жүүс ундаа, шарсан тахиа, хиам зайдас, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн, чихэр амттан, савласан баглаатай даршилсан давсласан бүгд х.ор хүргэж байна. Халуун ногоо, бэлэн хоол бүүр ч осолтой ба ийм хоол гэдэс ходоодны ханыг нү.хлэж шархлуулаад улмаар гэдэс цоорч эндэх, хагалгаанд орох тохиолдол их болов.Хүүхдээ өвдөхөөс, өөрсдөө өвдөхөөс, гэр бүлээ өвдөхөөс сэргийлж үйлдвэрийн бүхнээс татгалзаарай. Хоолноос өөр анхаарах зүйл бол ДЭЛГЭЦ! Зурагтын дэлгэц хараанд сөрөг нөлөөтэйн дээр тархи ядрааж, архаг цус багадалт тархины саа таталт өвчинд өртөөж байна! Хүүхэд хүндээр нэг л өвдөхөд дахин дахин өвддөг болчихдог учир хүүхдийнхээ эрүүл мэндэд эртнээс анхаараарай! Хүний их эмч Самбуугийн Энхтайван. 2018 оны 10 сарын 21-ны өдөр.

Leave a Reply

Your email address will not be published.