Categories
Чөлөөт

Арьяабалын зүрхэн тарни хадгалаад ав

Арьяабалын зүрхэн тарни буюу Маань“Ум ма ни бад мэ хум”“Жанжимаги гүндэг гар Лувсан жижий улажин Тивший жанжий рола сэг Жанрайсэг ла чанцоо лоо” гэж уншаад Эх болсон зургаан зүйлийн хамаг амьтны тусын тулд мааниа хүссэн тоогоор уншина.6. Манзушир бурханы зүрхэн тарни“Ум ара база на ди” “Ум яани ли яа суухаа”Мунхагийн харанхуйг арилгаж, оюун ухааныг тэтгэн сайжруулна.src=”http://monnews.life/wp-content/uploads/2022/10/tt-2-e1666586021808-259×300.jpg” alt=”” width=”259″ height=”300″ /> Дарь эхийн дүрээр тодруулж, залбираарай. Энэ уншлага бол эрт дээр үеэс Төвд, Монгол даяар сүслэн уншиж ирсэн Дарь эхийн магтаалын орчуулга юм. Адис билиг орших болтугай. 21 дарь эх тус бүрийн зүрхэн тарнийг хүргэж байна. 1. Эрхэнд хураагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ САРВА ХЭРЭ ДАДУ БАША ГҮРҮ СУХА 2. Ад номхруулагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ САРВА БАВАМ ШИНДАМ ГҮРҮ СУХА 3. Төгс эдлэл дэлгэрүүлэгч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ САРВА АЮУ БУНАЯА БИШДЭМ ГҮРҮ СУХА 4. Нас арвитгагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ САРВА АЮУ ЗАНА БУШДЭМ ГҮРҮ СУХА 5. Сэтгэл булаагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ САРВА ЖИГИМУ АГАР ХАЯА ХЭРЭ СУХА6. Буд,нар,сарыг сог6уулагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ САРВА БИГАНА ШАДУМ УЗА ДАЯА СУХА 7. Хорлол зүхлийг далдлан дарагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ СУХА 8. Шимнус дайсныг даран сөнөөгч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ ЖИГИМАЛА ОМУГА МАРАЯА ПАД СУХА 9. Аюулаас аврагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ ЖИГИМАЛА НОДВА САРВА РАГЧА СУХА 10. Чөтгөр эрхэнд оруулагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ САРВА МАРА БАРА МАДАЯА ХУМ ПАД СУХА 11. Үгээгүй хоосныг үтэр арилгагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ БАСУ ДАРИ СУХА 12. Өлзий хутгийг бадруулагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ УМ ДОНОМ ДҮДҮ СУХА 13. Сахин хамгаалагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ АДИНА БАГЧИМ ГҮРҮ СУХА 14. Тотгор дарагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ БАЗАР МАХА БАХАЕА БОСОМ ГҮРҮ СУХА 15. Хилэнц номхруулагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ САРВА БОБОМ БАРАША ЖАНАЕА СУХА 16. Билэг хийгээд тарни арвитгагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ ДАРМА БАРАНЗА БАРДИ БАРИ ШАДАЕЭ СУХА 17. Дайсан хийгээд хулгайг дарагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ САРВА ЗОРО ДОМДАНИ СУХА 18. Лус савдгийн хорыг арилгагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ САРВА НАГА ШИМДОМ ГҮРҮ СУХА 19. Муу зүүд хэрүүлийг арилгагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ САРВА ДҮДСО БАНИ МОЗАНИ СУХА 20. Хижиг өвчний хорыг таслагч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ САРВА ЖАХИ ЗУРА БАРША МАНАЕЭ СУХА 21.Аливаа үйлс бүхнийг бүтээгч Дарь эх: Тарни: УМ ДАРИ ДҮ ДАРИ ДҮРИ САДАНА СУХА Буддын соёлын Махагала нийгэмлэг-н зураг. Эх сурвалж: Зүүн гүний хүрээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.