Categories
Чөлөөт

ШҮДНИЙ ОО СОНГОХДОО ЁРООЛ ХЭСЭГТ НЬ БАЙДАГ ТОДОРХОЙЛСОН ДӨРВӨЛЖИН ТЭМДЭГТҮҮДИЙГ АНХААРААРАЙ

Шүдний оо сонгохдоо ёроол хэсэгт нь байдаг тодорхойлсон дөрвөлжин тэмдэгтүүдийг ямар өнгөтэйг нь харах хэрэгтэй.Өнгөнөөс шалтгаалан тухайн ооны түүхий эд өөр байдаг юм гэнэ шүү. Таны хэрэглэж байгаа шүдний оог ямар түүхий эдээр хийсэн болохыг доорх тайлбараас харна уу.Цэнхэр өнгө – Байгалийн гаралтай, эм, эмчилгээний бодис агуулагдсан Ногоон өнгө – Зөвхөн байгалийн гаралтай бодис агуулагдсан Улаан өгнө – Химийн найрлагатай бодис агуулагдсан Хар өнгө – Химийн эсрэг ариутгасан бодис агуулагдсан байдаг.

Leave a Reply

Your email address will not be published.